Publication:
La Banca catalana : de la Febre d’Or a la crisi, 1866-1914

Loading...
Thumbnail Image
Identifiers
Publication date
1991
Defense date
Advisors
Tutors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
L’Avenç
Impact
Google Scholar
Export
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Ara fa cent anys, la banca catalana va inicíar la crisi que la portaria a perdre la seva primacía dins del sistema bancari espanyol. Una primacia iniciada a mitjan segle XIX gracíes a la supremacia organitzativa i de capital de les seves entitats bancaries i a la importancia financera de Barcelona. Les característiques de la seva modemització, les distintes crisis borsaries i les relacions amb el món industrial van ser alguns factors que poden explicar la perdua de la seva hegemonia i la seva evolució posterior.
Description
Keywords
Bibliographic citation
Revista L'Avenç, 1991, n. 148, p.16-22