Publication:
On the interpretation of Pothos in a mosaic from the Antiquities Market with the representation of Pelops and Hippodameia

Loading...
Thumbnail Image
Identifiers
Publication date
2018
Defense date
Advisors
Tutors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Bursa Uludağ University
Impact
Google Scholar
Export
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
This paper analyzes a representation of Pothos in a mosaic auctioned in the antiquities market, &-from a private collection after being acquired at Asfar Brothers, Beirut, in the late 60's. -, today in J. Bagot Archaeology-Ancient Art in Barcelona. More specifically, we will discuss, its interpretation within a scene related to Pelops and Hippodameia. Even the three characters are represented, with an unusual iconography, their identification is undoubtedly established on the base of inscriptions in Greek. To proceed with this discussion, this study analyzes the ancient literary sources and the images of Pothos depicted in the other mosaics, among others, on a mosaic of Pelops and Hippodameia from London antique market in 1979, that had been part of a private collection of California until the 1990s, being auctioned at Christie's in New York on 2010, and in the mosaic of the Weddings of Dionysus and Ariadne from Philippopolis.In connection with the references of some literary sources, the representations of these two mosaics are very revealing to understand the mosaic scene currently conserved in J. Bagot.
Bu makale, 60'ların sonunda Beyrut'tan Asfar Kardeşler (Asfar Brothers) özel koleksiyonunda yer alan, günümüzde ise Barselona'daki J. Bagot Arkeoloji ve Antik Sanat'ta bulunan, antika müzayedesinden bir mozaikteki Pothos betimini ele almaktadır. Özellikle de, Pelops ve Hippodameia ile ilgili bir sahnede Pothos'un yorumlanması tartışılacaktır. Üç karakterin de sıra dışı bir ikonografi ile betimlenmesine rağmen, karakterlerin teşhisi hiç kuşkusuz Yunanca yazıtlara dayanılarak yapılmıştır. Bu tartışmaya devam etmek için, bu çalışmada, antik yazılı kaynakların yanı sıra başka mozaiklerde betimlenen Pothos tasvirleri de ele alınacaktır. Ele alınacak mozaikler arasında 1979'da Londra Antika Müzayedesi'nde yer alan, 1990'lara kadar Kaliforniya'da özel bir koleksiyonun parçası olan ve 2010'da New York'ta Christie's'te açık artırmaya çıkarılan Pelops ve Hippodameia betimli bir mozaik ve Philippopolis'ten Dionysos ve Ariadne'nin evlenmesi sahnesinin görüldüğü bir mozaik de yer almaktadır. Günümüzde J. Bagot Arkeoloji ve Antik Sanat'ta korunan mozaik üzerindeki sahneyi anlayabilmek için bazı yazılı kaynaklardan alınacak referanslar ve bu iki mozaikteki tasvirleri yorumlamak gerekmektedir
Description
Keywords
Pothos, Pelops, Hippodameia, Mosaic, Antiquities Market, Mozaik, Antika Müzayedesi
Bibliographic citation
Journal of Mosaic Research, N.11 (2018), pp.149-154