Una mirada crítica a la formació en gestió del coneixement en els estudis d'Informació i Documentació a Espanya

e-Archivo Repository

Files in this item

*Click on file's image for preview. (Embargoed files's preview is not supported)


This item appears in the following Collection(s)