Mercat de treball en informació i documentació i crisi econòmica a Espanya: una aproximació a partir de les ofertes publicades a la IweTel entre 2008 i 2013

Repositorio e-Archivo

Ficheros en el ítem

*Click en la imagen del fichero para previsualizar.(Los elementos embargados carecen de esta funcionalidad)


Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)